Overzichtssite voor mensen met autisme, hun omgeving en professionals

Expertisenetwerk Autisme Amsterdam

Home Expertisenetwerk Autisme Amsterdam

Binnen het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam werken dertig organisaties samen aan een goede afstemming van de zorg voor mensen met autisme, op alle levensgebieden en voor alle leeftijden. Daarbij werken zij nauw samen met stakeholders als de Gemeente Amsterdam, NVA, Vanuit Autisme Bekeken, VWS en de zorgverzekeraar.

In 2015 ondertekenden dertig organisaties daarom opnieuw het Convenant Expertisenetwerk Autisme Amsterdam. De aangesloten organisaties komen halfjaarlijks bijeen, om onder andere kennis uit te wisselen, knelpunten te signaleren en zo mogelijk op te lossen.

Bekijk ook het Jaarverslag Expertisenetwerk Autisme Amsterdam 2018

En het Jaaragenda Expertisenetwerk Autisme Amsterdam 2019

Netwerkbijeenkomsten
Twee a drie keer per jaar organiseert het expertisenetwerk een bijeenkomst voor haar leden (hulpverleners en managers) om actuele thema’s te bespreken en om de samenwerking te versterken.

Verslag Verbinding Allianties - december 2018

Verslag Adviesteam Autisme - 28 juni 2018
Verslag Studeren met ASS - oktober 2017
Verslag Vrouwen met autisme - mei 2017
Verslag Autisme bij ouderen - april 2017
Verslag Autisme en Wonen - september 2016


Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief september 2018

Nieuwsbrief mei 2018
Nieuwsbrief februari 2018
Nieuwsbrief oktober 2017
Nieuwsbrief juni 2017
Nieuwsbrief maart 2017
Nieuwsbrief november 2016


Coördinatie
Het expertisenetwerk wordt ondersteund door SIGRA
De coördinator is te bereiken via info@autisme-amsterdam.nl

Overige expertisenetwerken Amsterdam

In Amsterdam zijn verschillende expertisenetwerken actief, waarin organisaties hun ervaring en expertise rond kwetsbare doelgroepen bundelen. Hiermee streven de netwerken naar samenhang van het zorg- en welzijnsaanbod, zodat cliënten niet tussen wal en schip vallen. Het betreft de expertisenetwerken LVB 18+, (L)VB Jeugd en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

SIGRA coördineert de expertisenetwerken, bestaande uit: beleidsmatige ondersteuning, borging van samenwerkingsafspraken en optimalisatie van de vindbaarheid en doelmatigheid van de netwerken.

Bekijk de factsheet met een overzicht van de 4 expertisenetwerken

Expertisenetwerk Autisme Amsterdam

NetwerkInitiatief


Placeholder


Gebouwd door Piipol Piipol logo