Overzichtssite voor mensen met autisme, hun omgeving en professionals

Expertisenetwerk Autisme Amsterdam

Home Expertisenetwerk Autisme Amsterdam

Binnen het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam werken 27 organisaties samen aan een goede afstemming van de zorg voor mensen met autisme, op alle levensgebieden en voor alle leeftijden. Daarbij werken zij nauw samen met stakeholders als de Gemeente Amsterdam, NVA, Vanuit Autisme Bekeken, VWS en de zorgverzekeraar.

Op 12 september 2019 ondertekenden de 27 lidorganisaties daarom opnieuw het Convenant Expertisenetwerk Autisme Amsterdam. De aangesloten organisaties komen tijdens de netwerkbijeenkomsten twee of drie keer per jaar bijeen om onder andere kennis uit te wisselen, knelpunten te signaleren en deze zo mogelijk op te lossen. De stuurgroep van het netwerk komt elk kwartaal bijeen.

Bekijk ook het Jaarverslag 2022, het Jaarrapport Adviesteam 2022en de Jaaragenda 2023.
 

Netwerkbijeenkomsten
Twee a drie keer per jaar organiseert het expertisenetwerk een bijeenkomst voor haar leden (hulpverleners en managers) om actuele thema’s te bespreken en om de samenwerking te versterken.


Nieuwsbrieven


Coördinatie
Het expertisenetwerk wordt ondersteund door Sigra.
De coördinator is te bereiken via info@autisme-amsterdam.nl

 

Overige expertisenetwerken Amsterdam

In Amsterdam zijn verschillende expertisenetwerken actief, waarin organisaties hun ervaring en expertise rond kwetsbare doelgroepen bundelen. Hiermee streven de netwerken naar samenhang van het zorg- en welzijnsaanbod, zodat cliënten niet tussen wal en schip vallen. Het betreft de expertisenetwerken LVB 18+, (L)VB Jeugd en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Sigra coördineert de expertisenetwerken, bestaande uit: beleidsmatige ondersteuning, borging van samenwerkingsafspraken en optimalisatie van de vindbaarheid en doelmatigheid van de netwerken.

Bekijk de factsheet met een overzicht van de 4 expertisenetwerken

Expertisenetwerk Autisme Amsterdam

NetwerkPlaceholder


Gebouwd door Piipol Piipol logo