Overzichtssite voor mensen met autisme, hun omgeving en professionals

Adviesteam Autisme Amsterdam

Home Expertisenetwerk Autisme Amsterdam Adviesteam Autisme Amsterdam

Wat doet het Adviesteam Autisme?

Het adviesteam zoekt naar oplossingen voor knelpunten in zorg, onderwijs en wonen voor mensen met autisme. Het gaat hierbij om complexe situaties waarin de aanwezige hulpverleners of ondersteuners niet goed meer weten hoe ze verder moeten. Of waarbij de situatie is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Het Adviesteam Autisme is een groep mensen van verschillende organisaties, met expertise op het gebied van autisme.

Het adviesteam inschakelen?

Zowel hulpverleners als mensen met autisme en hun naasten (in samenwerking met een hulpverlener) kunnen een casus inbrengen bij het adviesteam. Criteria voor aanmelding vindt u hier. Wanneer u het aanmeldformulier invult en instuurt, neemt de coördinator van het adviesteam contact met u op. Het adviesteam komt eens per zes weken bij elkaar. Bij spoed komt het team eerder in actie.

Wat doet het adviesteam met een vraag?

Past uw vraag in het adviesteam? Dan nodigt het team u samen met de betrokken casemanager uit om de vraag te bespreken. Gezamenlijk wordt de meest geschikte aanpak besproken en worden er afspraken gemaakt over wie wat gaat doen. U ontvangt het advies ook op papier. Na drie tot zes maanden neemt de coördinator van het adviesteam contact met u op om te informeren of het advies heeft gewerkt.

Meer informatie over het Adviesteam Autisme Amsterdam

Neem bij vragen contact op met de coördinator van het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam via:

info@autisme-amsterdam.nl of 06 58084256.

Vul voor contact met het adviesteam het onderstaande formulier geanonimiseerd, en zo volledig mogelijk in!

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

(vink aan wat van toepassing is inclusief het aantal dagen van de week)

Vereist
Vereist

Geef een korte omschrijving van de cliënt in leeftijd, ontwikkeling, persoonlijkheid

Let op! Vermeld geen persoonsgegevens maar vul dit geanonimiseerd in

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Let op! Indien de vraag inderdaad in aanmerking komt voor bespreking met het Adviesteam, kan dit alleen indien de client op de hoogte is.

Vereist
Vereist

NetwerkInitiatief


Placeholder


Gebouwd door Piipol Piipol logo